DISIPPELKURSET

FRIHET I

KRISTUS

Her kommer mer informasjon om disippelkurset Frihet i Kristus!

KURSINNHOLD

Kursets mål er å hjelpe vanlige kristne til å bli disipler som bærer frukt. Kurset setter fokus på hvem vi er i Kristus, hvordan den daglige kampen fungerer, og hvordan vi kan vokse i modenhet. Kurset består av både undervisning og samtaler. I løpet av kurset vil deltakerne få gå gjennom prosessen Stegene til frihet, som hjelper dem til å avdekke og håndtere negativ påvirkning og åndelige konflikter. 

Introduksjon

En kort introduksjon i grunnsannhetene i kristen tro. Undervisningsøkten er spesielt nyttig for de som er nye i troen. (Frivillig)

Del A - Grunnsannheter

1. økt: Hvem er jeg?

Vi ser på hva menneskene var skapt til, hva vi mistet i syndefallet, og hvordan dette preger våre liv. Jesus kom for å gjenopprette livet vi hadde før fallet, og vi har fått en ny identitet og er blitt nye skapninger i Kristus! Les mer

2. økt: Velge å tro sannheten

Alle mennesker tror på noe. Det er det vi tror på som utgjør en forskjell. For kristne er det avgjørende at det vi tror på er i samsvar med det Gud har åpenbart i sitt ord. 

 

Del B - Verden, kjøttet og djevelen

Hver dag kjemper vi mot fiender som samarbeider for å dra oss vekk fra sannheten. Å forstå hvordan verden, kjødet og djevelen arbeider vil hjelpe oss til å fornye våre sinn og stå stødig. 

3. økt: Verdens syn på sannhet

Hva er ditt verdensbilde? Din bakgrunn påvirker hva som oppleves sant og rett for deg. Men er sannheten relativ? Hvordan kan vi få Guds perspektiv på sannhet og et etablere et bibelsk verdensbilde?

 

4. økt: Våre daglige valg

Selv om kristne har et nytt liv, kan vi fortsatt være preget av feilaktige tanker og handlinger. Men vi trenger ikke å gi etter for «kjøttet». Hvordan kan kristne velge rett i hverdagen?

5. økt: Kampen om våre sinn

Hver dag foregår det en åndelig maktkamp om våre sinn! Men en forståelse av hvordan Satan arbeider, og vår fantastiske posisjon i Kristus, vil hjelpe oss til å vinne denne kampen.  

Del C - Bryte fortidens grep

Gud forandrer ikke vår fortid, men vil sette oss fri fra den. Det gjør vi ved å gripe tak i det Jesus har gjort for oss.

 

6. økt: Håndtere følelser på en god måte

Følelsene våre preges ofte av hva vi velger å tro. Vi kan bli sårbare for angrep hvis vi ikke takler følelsene våre godt. Jo mer vi overgir oss til det Gud sier er sannheten, jo mindre vil følelsene være et problem for oss.

 

7. økt: Tilgi av hjertet

Vårt forhold til andre må ha den samme basis som vårt forhold til Gud. Mangel på tilgivelse er ødeleggende i relasjon til både Gud og medmennesker. Ved å lære å tilgi av hjertet settes vi fri fra fortiden og indre smerter. 

 

Stegene til frihet i Kristus

«Stegene til frihet i Kristus» er en systematisk prosess for å avdekke og løse personlige og åndelige problemområder. Dette gjøres ved at vi overgir oss til Gud og står imot den onde (Jak 4,7). Dette kan gjøres i grupper eller individuelt.

 

8. økt: Fornye sinnet 

Vår oppvekst, opplevelser i fortiden og dårlig handlingsmønstre kan føre til «festninger» i våre sinn. Men det finnes strategier for å avsløre disse og fornye vår tankegang.

Del D - Vokse som disippel

Som frie i Kristus trenger vi å fortsette å vokse i modenhet. I denne delen lærer vi hvordan vi står stødig i troen, og hvordan vi relaterer til andre mennesker.

9. økt: Vårt forhold til andre 

Gud har kalt oss til å elske vår neste. Et rett forhold til Gud skal føre til et rett forhold til våre medmennesker. 

 

10. økt: Hva skjer videre? 

Vi ser på forskjellen mellom livsmål og ønsker. Guds mål for våre liv er å bli mer lik Jesus. Å innrette livet etter dette livsmålet vil hjelpe oss til et liv i frihet.

KONTAKT

Frihet i Kristus / FICM Norge

Stprmyrvegen 11, 2315 Hamar

​​

Tel: 40403156

post@ficm.no

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Frihet i Kristus © 2017-2020