top of page
FIK-Logo-Vertical-Tagline-Nor-White.png

MER OM FRIHET I KRISTUS

Freedom in Christ Ministries er en kristen organisasjon som ble stiftet i 1989 av Neal T. Anderson i USA. Organisasjonen hadde fra begynnelsen et sjelesørgerisk fokus på å hjelpe mennesker med forskjellige åndelige problemer. Etter hvert har organisasjonen fått et bredere fokus med mål om å hjelpe menigheter med sitt disippelgjørende oppdrag. Dette gjøres primært ved å utvikle ressurser som kan hjelpe alle typer kristne til å oppdage sin identitet i Kristus og hjelpe dem til et liv der de bærer frukt. 


Organisasjonen ledes i dag av Steve Goss fra England, som sammen med Neil T. Anderson utviklet disippelkurset Frihet i Kristus i 2004. Kurset er nå i bruk i mange menigheter og sammenhenger i over 30 land – og endelig er det tilgjengelig på norsk! 


Ole Kristian Sameien, som er forsamlingsleder i NLM Hamarkirken, fikk vite om kurset for noen år siden og begynte snart å oversette kurset til bruk i egen menighet. I 2017 ble organisasjonen Frihet i Kristus stiftet for å få kurset utgitt og spredt i Norge. 

Styret for Frihet i Kristus består av Tommy Eriksen (styreleder), Kjell Erichsen, pastor (styremedlem), Rasmus Sand Hansen, barne- og ungdomspastor og coach (styremedlem), Eivind Sætrang, forlagssjef i Ventura forlag (styretmedlem) og en representant fra Freedom in Christ Ministries International (FICMI). Ole Kristian Sameien er daglig leder og nasjonal representant for FICM i Norge. 

For mer informasjon om FICMI: www.freedominchrist.org

bottom of page